Paskelbta: 2013-05-31 15:41:03 CEST
City Service SE
Tarpinė informacija

„City Service“ 2013 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai

„City Service“ skelbia neaudituotą 2013 metų trijų mėnesių tarpinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

„City Service“ grupės konsoliduotos pajamos per tris šių metų mėnesius sudarė 159 mln. litų. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 9 proc. 2012-aisiais per pirmus tris mėnesius „City Service“ pajamos sudarė 145 mln. litų.

Laikotarpio grynasis pelnas sudarė 7,3 mln. litų ir sumažėjo 8 proc, lyginant su 2012 metais, kai trijų mėnesių pelnas siekė 8 mln. litų. Laikotarpio EBITDA sudarė 14,8 mln. litų, 30 proc. daugiau palyginus su 11,4 mln. litų 2012 metais.

 


 
Pardavimai (mln. LTL)  EBITDA (mln. LTL)  EBIT (mln. LTL)  Grynasis pelnas (mln. LTL) 
2012 m. 534,5 43,0 29,9 16,2
2012 m. I ketv. 145,6 11,4 8,1 8,0
2013 m. I ketv. 159,2 14,8 10,4 7,3
Santykiniai kapitalizacijos rodikliai* 0,36 4,4 6,4 11,7

* Kiekviename stulpelyje atitinkamai AB „City Service“ kapitalizacijos 2013 m. gegužės 31 d. santykis su 2012 m. pajamomis, EBITDA, EBIT ir grynuoju pelnu.

 

PRIDEDAMA: AB „City Service“ 2013 m. trijų mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė

atskaitomybė (litais).

 

Vilius Mackonis,

Komunikacijos vadovas

+370 5 239 4900


Atsakingu asmenu patvirtinimas_2013-05-31.pdf
City Service 2013 Q1 LT.pdf