Published: 2020-07-13 13:24:32 CEST
SEBinvest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Correction: Meddelelse om midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag i Investeringsforeningen SEB Invest

Den generelle volatilitet på de finansielle markeder er faldet lidt, og derfor reduceres de midlertidige forhøjelser af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag på følgende afdelinger under Investeringsforeningen SEB Invest. 

Ændringerne er gældende fra i morgen, tirsdag den 14. juli 2020.

ISINAfdeling/andelsklasseEmissiostillæg
Før/efter
Indløsningsfradrag
Før/efter
DK0060046951SEBinvest Lange Obligationer0,15/0,080,15/0,08
DK0060159135SEBinvest AKL Kreditobligationer (EUR) P0,30/0,200,30/0,20
DK0016015639SEBinvest Mellemlange Obligationer0,15/0,080,15/0,08
DK0060065829SEBinvest AKL US HY Bonds (Columbia) P0,35/0,250,35/0,25
DK0060606689SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (Sky Harbor) P0,35/0,250,35/0,25

  

Samtlige afdelinger i Investeringsforeningen SEB Invest er derfor vendt tilbage til de i prospektet angivne satser.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33281415.  

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SEB Invest