Paskelbta: 2021-03-05 08:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų vasario mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. vasario mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,3 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų vasario mėn., yra 0,8 mln. eurų arba 38,1 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. dvejų mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 3,6 mln. eurų ir yra 12,2 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. vasario mėn. pardavimo pajamos yra 2,7 mln. eurų (2020 m. vasario mėn. – 3,6 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. dvejų mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 25,3 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo tiek mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, tiek 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. vasario mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų vasario mėn., yra 0,1 mln. eurų arba 33,3 proc. mažesnės. Pajamų rezultatą lėmė mažesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos, lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu. Komercinės SGD veiklos 2021 m. dvejų mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,5 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-vasario mėn. pardavimo pajamos sudaro 10,0 mln. eurų ir yra 20,6 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (12,6 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 VasarisSausis-vasaris
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla1,32,1-38,1%3,64,1-12,2%
SGD terminalo veikla2,73,6-25,0%5,97,9-25,3%
Komercinė SGD veikla0,20,3-33,3%0,50,6-16,7%
Iš viso4,26,0-30,0%10,012,6-20,6%


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.