Publicēts: 2021-06-21 11:49:57 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Finanšu kalendārs

PAR FINANŠU PĀRSKATA PAR 2021.GADA 6 MĒNEŠIEM IESNIEGŠANAS TERMIŅU

A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" nerevidētu finanšu pārskatu par 2021. gada 6 mēnešiem iesniegs 2021. gada 31. augustā.

 

Valdes priekšsēdētājs

R. Zarāns