Publicēts: 2021-04-19 14:29:50 CEST
Moda Kapitāls
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām valdes un padomes sastāvā

AS Moda kapitāls 2021.gada 19.aprīļa akcionāru sapulcē par padomes locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem tika ievēlētas šādas personas:

Inese Kanneniece, Andris Blaka, Andris Banders, Ilvars Sirmais un Marts Zeltiņš.

AS Moda kapitāls 2021.gada 19.aprīļa padomes sēdē par AS Moda kapitāls padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Marts Zeltiņš un par padomes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Andris Banders.

Inese Kanneniece, Andris Blaka, Andris Banders un Ilvars Sirmais jau iepriekš pildīja AS Moda kapitāls padomes locekļu amatu. Marta Zeltiņā iepriekšējā darba vieta bija AS Moda kapitāls valdes locekļa amatā.

AS Moda kapitāls 2021.gada 19.aprīļa padomes sēdē par AS Moda kapitāls valdes locekli tika ievēlēts Guntars Zvīnis, kura iepriekšējā darba vieta bija AS Moda kapitāls izpilddirektora amatā.

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv