Avaldatud: 2018-04-05 08:30:00 CEST
Arco Vara
Majandusaasta aruanne

Arco Vara AS-i majandusaasta aruanne 2017

Arco Vara AS-i nõukogu kiitis oma 03.04.2018 toimunud koosolekul heaks Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole võrreldes 15.02.2018 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud.

Arco Vara AS-i konsolideeritud auditeeritud 2017. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Baltic-i kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com ja Arco Vara kodulehel http://www.arcorealestate.com.


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.ee
www.arcorealestate.com

AVG AA 2017 EST


AVG AA 2017 EST.pdf