Avaldatud: 2018-11-13 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2018. aasta oktoobri tulemused

AS LHV Group teenis oktoobris konsolideeritud puhaskasumit 2,0 miljonit eurot: AS LHV Pank teenis 1,4 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Varahaldus 0,7 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Oktoobris jätkasime laenuportfellide kiire kasvuga. Saavutatud tulemus summas 38 miljonit eurot oli ajaloo parim. Kasv tulenes nii ettevõtete kui ka kodulaenude portfellist, osaliselt ka varem sõlmitud lepingute, kuid veel väljastamata laenusummade arvelt. Laenuportfell püsib tugev, varasemast erinevaid kliente pole eraldi jälgimise alla lisandunud. Intressitulud on tugevad ja kasvamas.
LHV fondid pidasid oktoobri aktsiaturgude langusele suhteliselt hästi vastu, aktiivselt juhitud pensionifondid olid konkurentidest selgelt paremate tulemustega.
Muudest olulistest sündmustest otsustas LHV Groupi nõukogu lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 15,5% ning minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 12,1%.
Ühtlasi teavitasime LHV allutatud võlakirjade emissioonist, mille märkimise periood algab 14. novembril.
Finantstulemustes kajastuvaid ühekordselt tavapärasest suuremaid kulusid tasandasid madalamad krediidikulud, LHV Groupi kasum summas 2 miljonit eurot vastas ootustele."

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 156 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus


LHVGroup 2018-10 Investoritele EST.pdf