Paskelbta: 2020-12-30 08:00:00 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Šiaulių bankas pasirašė veiklos sutartį su Europos Investicijų banku dėl 200 milijonų eurų renovacijos fondo steigimo ir valdymo

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

2020 m. gruodžio 29 d. Šiaulių bankas (toliau - Bankas) pasirašė veiklos sutartį su Europos Investicijų banku (toliau - EIB) dėl 200 milijonų eurų daugiabučių pastatų renovacijos fondo (toliau - Fondas) steigimo ir valdymo. Fondas galės finansuoti iki 800 daugiabučių namų atnaujinimą ir modernizavimą Lietuvoje.

Bankas šiuo metu steigia Fondą ir derasi su pirmo ir antro lygio kreditoriais bei investuotojais į fondo nuosavą kapitalą, siekiant galutinių susitarimų  2021 m. antrąjį ketvirtį, kad renovacijos paskolos iš Fondo lėšų būtų pradėtos teikti 2021 m. antroje pusėje.

Bankas yra renovacijos rinkos pagrindinis žaidėjas ir lyderis (60 proc. rinkos), daugiau nei 9 metus dalyvaujantis daugiabučių namų modernizavimo programose, bendradarbiaujant su EIB. Per šį laikotarpį pasirašyta modernizavimo paskolų už daugiau kaip 560 mln. EUR (iš jų daugiau kaip 300 mln. EUR yra Banko nuosavos lėšos), o iš viso Bankas jau finansavo beveik 2000 daugiabučių namų.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos specialistė
Monika Rožytė, +370 686 79234, monika.rozyte@sb.lt