Publicēts: 2020-12-30 15:22:03 CET
Baltic Dairy Board
Iekšējā informācija

Par obligāciju (ISIN LV0000801595) atpirkšanas rezultātiem

SIA”Baltic Dairy Board” informē, ka atpirkšanas rezultātā SIA”Baltic Dairy Board” ir atpircis 259 obligācijas, kas nominālvērtībā sastāda 515 834,76 EUR.

         Kaspars Kazāks
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv