Publicēts: 2021-10-11 14:05:32 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

FKTK apstiprina AS DelfinGroup akciju emisijas prospekta papildinājumus

Rīga, 2021-10-11 14:05 CEST -- Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2021. gada 11. oktobrī ir apstiprinājusi Latvijas finanšu nozares koncerna AS DelfinGroup papildināto akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) prospektu.  Prospekta Regula (ES) 2017/1129 nosaka, ka, pēc prospekta papildinājumu apstiprināšanas, investoriem,  kuri jau ir iesnieguši piedāvājuma akciju parakstīšanās saistības pirms papildinājuma publicēšanas, tiek dotas vismaz divas darba dienas, lai izvērtētu jauno informāciju un, ja tiek nolemts, atsauktu parakstīšanās saistības. Ņemot vēra minētas prasības, AS DelfinGroup ir pieņēmusi lēmumu pagarināt IPO un papildus dot iespēju jaunajiem investoriem parakstīties uz IPO akcijām. Līdz ar to AS DelfinGroup IPO noslēgsies 14. oktobrī (ieskaitot).

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “Ņemot vērā to, ka trešā ceturkšņa rezultāti parāda būtiskas uzņēmuma attīstības tendences, apliecinot prospektā iekļauto ilgtermiņa finanšu rādītāju pamatotību, nolēmām šos jaunākos datus iekļaut arī IPO prospektā. Laba pārvaldība nozīmē to, ka visai aktuālajai informācijai ir jābūt vienlīdz pieejamai visiem potenciālajiem investoriem un prospekts ir vadošais dokuments pēc kā IPO procesa laikā vadās investori.”

Iepriekšējā nedēļā uzņēmums Nasdaq Riga informācijas sistēmā publiskoja (https://nasdaqbaltic.com/statistics/lv/news/323591) izvēlētus trešā ceturkšņa operatīvās darbības datus, kas apliecina prospektā iekļauto ilgtermiņa finanšu rādītāju pamatotību. Tostarp prospektā ir iekļauta informācija par trešajā ceturksnī izsniegtajiem kredītiem 15,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 29,7% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Kā rezultātā, kopējais neto kredītportfelis trešā ceturkšņa beigās sasniedza vēsturiski lielāko apjomu – 35,8 miljonus eiro, kas ir par 32% vairāk nekā 2020. gada trešā ceturkšņa beigās. AS DelfinGroup līdz 2022. gada beigām plāno sasniegt 51 miljonu eiro lielu kredītportfeli, bet līdz 2024. gada beigām pārsniegt 70 miljonu eiro kredītportfeļa robežu.

Parakstīšanās uz AS DelfinGroup akcijām tika uzsākta 28. septembrī un tā noslēgsies 14. oktobrī (ieskaitot). Vienas akcijas cena ir 1,52 eiro. Minimālais akciju parakstīšanās apjoms vienam investoram:  sākot no 1 akcijas. Maksimālais akciju parakstīšanās apjoms nav ierobežots. Ar papildināto IPO prospektu iespējams iepazīties mājas lapā:  https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2021/10/Supplement-No-1-to-DelfinGroup-IPO-Prospectus.pdf.

AS DelfinGroup akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) ietvaros plānots emitēt līdz 7 300 000 akcijas (ar iespēju papildus emitēt līdz 1 095 000) ar mērķi akcijas iekļaut tirdzniecībai Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā. AS DelfinGroup IPO procesa konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa, senioru, nomaksas, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 250 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama biržā Nasdaq Riga kā obligāciju emitents. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA bija 9,3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

 

 

         Kristaps Bergmanis,
         
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         
         Tālr.: +371 26189988
         
         Whatsapp: +371 26189988
         
         E-pasts: ipo@delfingroup.lv


Supplement-No-1-to-DelfinGroup-IPO-Prospectus.pdf