English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-14 14:42:33 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

2022-06-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:        

Emitentas                                                     Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Trumpinys                                                    LTG
ISIN kodas                                                   LT0000670069
Išpirkimo diena                                             2029-12-15
Emisijos dydis nominalia verte, EUR           10 000 000
Pavedimų knyga                                          
LTGB024029B
Atkarpos dydis, %                                        2,4
Atkarpos išmokų mokėjimo datos                gruodžio 15 d. nuo 2022 iki 2029 m.

                                                                     

                                                                                                                                                                                            

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
http://www.nasdaqbaltic.com/

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.