English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-27 08:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

PRIMINIMAS: BluOr Bank AS obligacijų viešo siūlymo aukcionas

Šiandien yra paskutinė viešo akcijų platinimo diena.

Nuo 2022 m. gegužės 16 dienos 10:00 val. (EEST) bus vykdomas BluOr Bank AS obligacijų (ISIN kodas LV0000802569) pirminis viešas siūlymo aukcionas. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2020-05-27 15:30 val. (EEST).

Investuotojams Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje siūloma įsigyti iki 7 000 obligacijų. Esant didesnei paklausai, BluOr Bank AS turi teisę padidinti platinimo apimtį iki 3 000 obligacijų arba sumažinti platinimo apimtį nepasirašyta suma.

Siūlymo kaina yra 1000 EUR už vieną obligaciją, kuri yra lygi obligacijos nominaliai vertei. Obligacijų metinė palūkanų norma yra 7%. Palūkanos mokamos kas ketvirtį. Obligacijos bus registruojamos Nasdaq CSD ISIN kodu LV0000802569.

Viešas platinimas vyks per Biržos prekybos sistemą ir Nasdaq CSD.

Platinimas per Biržos prekybos sistemą (investuotojams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje)

Rinka:  RSE Equities IPO (Genium INET prekybos sistema)
Pavedimų knyga: BORABONDIPO (LV0000802569)
Aukciono laikotarpis, per kurį bus priimami pavedimai:
gegužės 16, 2022 nuo 10:00 iki 16:00;
gegužės 17 – gegužės 26, 2022 nuo 09:00 iki 16:00;
gegužės 27, 2022 nuo 09:00 iki 15:30.
Atsiskaitymų data: birželio 1 , 2022

Visi Nasdaq Riga nariai, turintys prieigą prie "Genium INET" prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo ir savo klientų pavedimus.

Platinimas per Nasdaq CSD (investuotojams Estijoje)

Estijos investuotojai, norintys nusipirkti siūlomų obligacijų, turi kreiptis į savo banką, tvarkantį konkretaus investuotojo Nasdaq CSD vertybinių popierių sąskaitą.

Prospektą, galutines obligacijų sąlygas (anglų kalba) bei emisijos santraukos vertimą į anglų, latvių, estų bei lietuvių kalbas galima rasti elektronine forma BluOr Bank AS interneto svetainėje adresu https://www.bluorbank.lv/en/investors   

Aukciono taisyklės, prospektas ir galutinės obligacijų sąlygos yra pateikiamos šio pranešimo prieduose.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Rules of the Subscription Process.pdf
BluOr Bank Base Prospectus.pdf
Final Terms for the Issue 2029.pdf