English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-13 15:28:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl AB „Ignitis grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2023 m. balandžio 28 d. sprendimu sušaukė neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

Grupės valdybos 2023 m. birželio 13 d. siūlymu ir sprendimu VAS darbotvarkė papildyta  klausimu Nr. 2: Dėl AB „Ignitis grupė“ tapimo juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG” dalyviu.

VAS įvyks 2023 m. birželio 29 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės AB „Ignitis gamyba“ įstatinio kapitalo mažinimui;
  2. Dėl AB „Ignitis grupė“ tapimo juridinio asmens „WF World Fund I GmbH & Co. KG” dalyviu.

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:                                                                                                                

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedai2023-06-13 Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima.pdf