English Latvian
Publicēts: 2011-10-28 08:55:07 CEST
Olainfarm
Uzņēmuma paziņojums

Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektiem

 

Vērtspapīru nosaukums: AS „Olainfarm” publiskā akciju emisija

ISIN kods: LV000100501

Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL

Ārkārtas akcionāru sapulces datums: 2011. gada 11. novembris, plkst 11.00

Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

         

 

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2011.gada 11.novembrī:

 
1.         Padomes vēlēšanas

 

Lēmumu projekti:

1.1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2011.gada 11.novembrī:

 

Vārds, uzvārds, personas dati:

1. Elena Dudko, dzimšanas datums ___________________,

2. Aleksandrs Raicis, personas kods ­______________ ____________,

3. Signe Baldere-Sildedze,  dzimšanas datums ___________________,

4. Volodymyr Kryvozubov, dzimšanas datums ___________________,

5. Valentīna Andrejēva, personas kods ­______________ ____________.

 

1.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu ne vairāk kā Ls 6000,00 apmērā.

 

Olainē, 2011. gada 27. oktobrī

 

 

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv