Paskelbta: 2015-09-29 10:20:39 CEST
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl kreditavimo sutarties sudarymo

Vilnius, Lietuva, 2015-09-29 10:20 CEST -- Praėjus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui, 2015 m. rugsėjo 29 dieną Litgrid AB ir AB SEB bankas pasirašė sutartį dėl 75 mln. eurų paskolos suteikimo.

Lėšos bus skirtos iš dalies finansuoti elektros jungtį su Švedija „NordBalt“ ir pinigų srautų subalansavimui.

Paskolos trukmė 3 metai, kintama paskolos palūkanų bazė - 1 mėnesio EURIBOR.  

         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu