Publicēts: 2019-08-23 15:37:38 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA nerevidētiem 2019.gada pirmā ceturkšņa un 6 mēnešu konsolidētajiem finanšu pārskatiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) paziņo, ka nerevidētos 2019.gada pirmo 3 un 6 mēnešu konsolidētos finanšu pārskatus Sabiedrība plāno publicēt līdz 2019.gada 31.augustam, kas ir agrāk kā iepriekš plānots (t.i. ap revidētā 2018. gada konsolidētā un atsevišķā finanšu pārskata publicēšanas laiku).

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com