Publicēts: 2014-07-10 12:33:48 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

9. un 10. jūlija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 10.jūlijā)

Trešdien, 9. jūlijā, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.jūlijā.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 12 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 50,0 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 4,2 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,40% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,150%.

 

Ceturtdien, 10. jūlijā, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 3 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 9,0 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,0 reizes.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase