English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-08 15:29:35 CET
AB "KN Energies"
Kita informacija

Correction: AB „Klaipėdos nafta“ 2023 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

Patikslinimas: Pakoreguotas kontaktinis asmuo.

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2023 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
  
2023 m. vasario 27 d.2022 m. neaudituotos metinės finansinės ataskaitos
2023 m. kovo 24 d.2022 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2023 m. balandžio 25 d.2022 m. tvarumo ataskaita
2023 m. gegužės 22 d.2023 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2023 m. rugpjūčio 18 d.2023 m. 1 pusmečio tarpinė finansinė informacija
2023 m. lapkričio 21 d.2023 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2023 m. balandžio 28 d. Bendrovė surengė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.


Vaidotas Dirmeikis, Finansų skyriaus vadovas, l.e.p. Finansų direktorius, tel. +370 46 391772