Offentliggjort: 2020-03-25 14:05:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 29, 2020 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2020
Med virkning fra 1. april 2020 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april
2020 – 30.
juni 2020.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. april 2020: 
 -0,07 % p.a.
ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. april
2020:   -0,10 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55
47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


EURIBOR3 - Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. april 2020.pdf