Avaldatud: 2021-02-08 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

Jäämurdja Botnica prahtimine 2021 suveperioodil

Baffinland Iron Mines Corporation (edaspidi: „Baffinland“) teatas lepingujärgse optsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni sarnaselt kolmele eelnenud aastale. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping sõlmis 2018. a suve alguses lepingu Baffinlandiga MPSV Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja iga-aastaste call optsioonidega 2019-2022 suveperioodideks. Kanada kaevandusettevõte Baffinland tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas. Vastavalt lepingule osutab Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.

Eelmisel kolmel aastal abistas Botnica Põhja-Kanada arktilistes vetes Panamax tüüpi kaubalaevu jääs rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele. Vastavalt Eesti Veeteede Ametiga sõlmitud lepingule osutab Botnica talveperioodil 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes. Botnica prahipäevade arv 2020. aastal kokku oli 249 päeva ja laeva kasutusmäär 68% aastast, 2019. aastal vastavat 261 päeva ja 72%.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas  keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo: 

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee