Publicēts: 2021-07-05 15:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS „Olainfarm" akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30.06.2021. ir saņēmusi AS "AB CITY" iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Olainfarm" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību "Olainfarm" (Mērķa sabiedrība):

AS "AB CITY",  reģistrēta  ar reģ. Nr. 40203174414, juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005. Pēc prospektā sniegtās informācijas AS "AB CITY" netiešā veidā pieder akciju sabiedrības "Olainfarm" akcijas, kas kopā sastāda 30.85% no balsstiesīgo akciju kopskaita.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 9.26  EUR.

3. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas no tā izteikšanas brīža, kas sākas nākamajā darba dienā pēc tam, kad piedāvājums ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.