English Lithuanian
Paskelbta: 2021-08-06 09:10:00 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

Galutinis obligacijų išpirkimas anksčiau laiko

AB East West Agro anksčiau laiko išpirko likusias 2020.12.04 neviešai išplatintas obligacijas, kurių numatyta išpirkimo data buvo 2022.12.04. Išpirktų obligacijų kiekis 700 vnt. Vienos obligacijos nominali vertė 1000 EUR.

Neišpirktų obligacijų bendrovė neturi.

         Finansų direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt