Offentliggjort: 2017-05-19 12:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 49, 2017 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2017.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
pr.
1. juli 2017, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse
i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Udtrkning pr. 1. juli 2017.pdf
Udtrkning pr. 1. juli 2017.xml