English Estonian
Avaldatud: 2023-01-12 07:00:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

ASi Ekspress Grupp 2022. aasta 4. kvartali digitellimuste tulemused

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga Balti riikides kokku 12% (IV kvartalis 6%) ja ulatus detsembri lõpus 146 608-ni.

  • Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 14% (IV kvartalis 10%), ulatudes 85 551-ni.
  • 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 7% (IV kvartalis -4%), ulatudes 22 530-ni.
  • Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 37% (IV kvartalis 9%), ulatudes 5 616-ni.
  • Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 5% (IV kvartalis 1%), ulatudes 14 131-ni.
  • Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 8% (IV kvartalis 8%), ulatudes 18 780-ni.


Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

"Ekspress Grupi digitellimuste arv jätkas 2022. aastal kõigis Balti riikides tempokat kasvu, mis suurendas meie digitaalsete tellimuste müügitulu. Kasv tõestab, et tasulise sisu mudel on jätkusuutlik ja omab järjest olulisemat rolli meie meediaettevõtete tulupoolel. Kuigi Baltimaade inimeste kulutused on inflatsiooni ja üldise hinnatõusu tõttu järjest teravamalt tähelepanu all, hoidsid eelmise aasta ärevad sündmused lugejate huvi sõltumatu ajakirjanduse vastu endiselt kõrgel.

Eestis kasvas kõige rohkem meie suurima digitaalsete tellijate arvuga tütarettevõtte Delfi Meedia tellijate arv, mis suurenes aastaga ligi 11 000 võrra ehk 14%. Kõige kiiremat kasvu näitas mullu Geenius Meedia, mille digitellimuste arv suurenes 37% ehk enam kui 1 500 võrra.

Läti ja Leedu Delfi digitaalsete tellimuste arvu mõjutas pakettide muutmine sarnaseks Eestis kasutusel olevaga. Kui varem pakuti Lätis ja Leedus Delfi erinevate teemade kitsamaid sisupakette ja loeti digitellimusteks iga toodet eraldi, siis eelmise aasta 4. kvartalis võtsime kasutusele ühtse paketipõhise loogika, millega digitellija saab laiema ligipääsu kogu Delfi sisule. Pakettide liitmise tulemusena muutus Läti ja Leedu digitaalsete tellimuste arv väiksemaks, kuid keskmise digitellimuse hind suurenes.

Liigume oma eesmärkide suunas ja soovime aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 lugejale.„


Digitellimuste detailne ülevaade

  31.12.2022 30.09.2022 muutus 31.12.2021 muutus
AS Delfi Meedia 85 551 77 920 10% 74 873 14%
AS Õhtuleht Kirjastus 22 530 23 548 -4% 20 992 7%
Geenius Meedia OÜ 5 616 5 162 9% 4 100 37%
Delfi AS (Läti) 14 131 14 012 1% 13 446 5%
Delfi UAB (Leedu) 18 780 17 370 8% 17 320 8%
Ekspress Grupp kokku 146 608 138 012 6% 130 731 12%


Tulenevalt 2022. aasta 4. kvartalis tehtud digitellimuste arvestuspõhimõtete muudatustes Lätis ja Leedus, on alljärgnevalt toodud korrigeeritud võrdlusandmed viimase nelja kvartali kohta:

  31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
AS Delfi Meedia 74 873 78 799 84 072 77 920 85 551
AS Õhtuleht Kirjastus 20 992 23 935 22 281 23 548 22 530
Geenius Meedia OÜ 4 100 4 461 4 523 5 162 5 616
Delfi AS (Läti) 13 446 13 746 13 224 14 012 14 131
Delfi UAB (Leedu) 17 320 19 039 17 522 17 370 18 780
Ekspress Grupp kokku 130 731 139 980 141 622 138 012 146 608


Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi üheks pikaajaliseks eesmärgiks on kasvatada digitellimuste mahtu Baltimaades 340 tuhande tellijani 2026. aasta lõpuks, mis on ca 2,5 kordne kasv võrreldes 2021. aasta lõpuga.  


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.