Avaldatud: 2020-08-26 15:38:13 CEST
Baltika
Börsiteade

Teavitus seotud isikuga sõlmitud tehingu kohta

 Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) teavitab käesolevaga investoreid järgnevast tehingust seotud osapoolega.

Baltika ning Baltika aktsionäri, KJK Fund SICAV-SIF, läbi oma valdusettevõte, on sõlminud 24. Augustil 2020 laenulepingu, mille alusel annab KJK Fund SICAV-SIF Baltikale laenu põhisummaga 2 550 000 eurot, eurot, intressimääraga 6,0% ja tasumistähtajaga 31.12.2024. a. Eelpool nimetatud laenust tulenevad summad kuuluvad tasumisele ühe maksena (ehk nn „bullet“ maksena) laenu tasumistähtajal ning laen on antud tagatisteta.

Kuna KJK Fund SICAV-SIF omab Baltikas olulist osalust ning KJK Fund SICAV-SIF juhatuse liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin on Baltika nõukogu liikmed, kvalifitseerub ülalpool nimetatud tehing tehinguks seotud isikutega Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi mõistes.  


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com