Published: 2019-04-26 14:46:56 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" akcionāru sapulces lēmumi

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

Reģ. Nr. 40003030454

Adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013

 

Kārtējā akcionāru sapulce notika 2019. gada 26.aprīlī, Ūnijas ielā 12, Rīgā, LV-1084

 

Sapulcē pieņemti šādi lēmumi:

 

1. Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. Padomes ziņojums.

Apstiprināt Padomes ziņojumu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Par 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2018.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4.Par pašu kapitālu.

Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to,  vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5. Par zvērinātu revidentu 2019. gadam.

Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2019.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 181) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

 

 

Dace Lāma

Tel.: +371 67371739

e-pasts: rar@as-rar.lv