Avaldatud: 2021-05-20 07:11:37 CEST
Tallinna Vesi
Korporatiivne sündmus

AS Tallinna Vesi aktsiate ülevõtmispakkumise tulemused

AS Tallinna Vesi enamusaktsionärid Tallinna Linn ja OÜ Utilitas (edaspidi koos Ülevõtjad) teavitasid 13. aprillil 2021 kohustuslikust ülevõtmispakkumisest kõigi AS Tallinna Vesi A-aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjatele, omandamiseks ostuhinnaga 14,20 eurot (neliteist eurot ja kakskümmend senti) aktsia kohta („Ostuhind“) ülevõtmispakkumises toodud tingimustel. Pakkumise aktseptimise periood lõppes 17.05.2021 kell 15.00 Eestis kehtiva kellaaja (Ida-Euroopa suveaeg) järgi.

Pakkumise raames otsustasid Pakkumise aktseptinud ASTV aktsionärid müüa Ülevõtjatele kokku 1 083 834 ASTV A-aktsiat aktsiat, mis moodustab ligikaudu 5,42% kõigist ASTV A-aktsiatest. Ostuhind tasutakse rahas ja aktsiad kantakse Ülevõtjatele üle 25.05.2021.

Ülevõtmispakkumise täpsed tulemused on esitatud ülevõtmispakkumise tulemuste teates.

Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee