English Lithuanian
Paskelbta: 2022-07-01 19:55:00 CEST
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

AB SNAIGĖ kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

AB „Snaigė“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad, siekdama įgyvendinti restruktūrizavimą pagal 2022 birželio 23 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą, 2022 m. liepos 1 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą (toliau – „Teismas“) su prašymu iškelti Bendrovės restruktūrizavimo bylą.

Teismui nusprendus iškelti Bendrovės restruktūrizavimo bylą, Bendrovės restruktūrizavimo planas su JANĮ nurodytais Bendrovės kreditoriais turėtų būti suderintas ir pateiktas tvirtinti Teismui per sekančius 6 mėnesius. Teismas nutartį dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo tuomet turėtų priimti per sekantį 14 dienų terminą. Apie tolimesnius reikšmingiausius Teismo sprendimus Bendrovės restruktūrizavimo procese Bendrovė informuos atskirai.

Generalinis direktorius

Mindaugas Sologubas

Tel. +370 315 56206

PriedasSnaige RP projektas 20220611 LT.pdf