Offentliggjort: 2016-03-01 10:15:43 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med bestyrelsesmøde i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder nye omkostningssatser som er vedtaget af bestyrelsen til ikrafttrædelse dags dato.

Herudover indeholder prospektet mindre redaktionelle ændringer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

 

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing

Direktør


PFA Invest - Fuldstndigt prospekt af 1. marts 2016_Final.pdf
NASDAQ nr 6 2016 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf