Published: 2020-08-17 21:50:00 CEST
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
Börsiteade

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2020. aasta juuli seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta juuli lõpu seisuga on 1,2098 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -0.58%. Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes seoses juulis osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 1,70 miljonit eurot ja negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis. Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivne muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis mõjutanud puhasväärtust +0.65% võrra võrreldes eelmise kuuga. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA vähenes 2020. aasta juuli lõpu seisuga 1,2979 euroni osaku kohta, mis tähendab -0.50% langust viimase kuuga. Fond teenis 2020. aasta juulis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 900 tuhat eurot.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja jätkab aktiivset pandeemia majandusliku mõju jälgimist. 2020. aasta juuli lõpus oli fondil piisavalt raha (8 460 tuhat eurot), et katta oma likviidsusvajadused.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com