Avaldatud: 2012-02-01 14:25:03 CET
Baltika
Börsiteade

Jaanuari müük

Baltika jaanuari konsolideeritud jaemüük ulatus 4531 tuhande euroni, mis on 7% enam kui eelmise aasta samal perioodil ning mis saavutati 6% väiksema müügipinnaga.

Suurimad müügikasvud saavutati Balti regioonis, kus müügid kasvasid 16%, sealhulgas Eestis 17%, Lätis 28% ja Leedus 5% võrra. Ida-Euroopa regiooni müügid suurenesid jaanuaris kokku 1%, sealhulgas oli jaemüük Ukrainas 1% väiksem ning Venemaal 2% suurem kui aasta tagasi.

Võrreldavate poodide müügid ruutmeetrile kasvasid jaanuaris 14%, sealhulgas Eestis 19%, Lätis 23%, Leedus 10% ja Venemaal 18%. Ukrainas vähenes võrreldavate poodide müük ruutmeetrile 2%. Kohalikus valuutas kasvas võrreldavate poodide müük Venemaal 19% ja Ukrainas vähenes 4% võrreldes eelmise aasta jaanuariga.

Müügiefektiivsus (müük/m²) kasvas jaanuaris kogu jaesüsteemis 14%.

Müügiefektiivsus (müük/m²) 2012
Eesti 22%
Läti 22%
Leedu 7%
Venemaa 15%
Ukraina -7%
Kokku 14%

Hulgimüük kasvas jaanuaris eelmise aastaga võrreldes 18%.

Baltika jaanuari konsolideeritud müügitulu ulatus 4841 tuhande euroni, kasvades võrreldes eelmise aastaga 7% võrra.

Müük jaanuaris      
Tuhat eurot 2012 2011 Muutus
Jaemüük 4 531 4 239 7%
Hulgimüük 265 224 18%
Muu 45 52 -13%
Kokku 4 841 4 515 7%

Baltikal oli jaanuari lõpu seisuga 111 kauplust müügipinnaga 22 311 m². Tänavu jaanuaris sulges ettevõte neli kauplust: Mosaici kaupluse Kaasanis, Sankt-Peterburgis ja Jekaterinburgis ning Montoni kaupluse Jekaterinburgis.
 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com