English
Published: 2022-03-18 10:55:45 CET
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d. 17. marts 2022 for Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourførte prospekter for Foreningen.

Prospekt pr. 17. marts 2022
Prospektet pr. 17. marts 2022 indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v., som følge af årsregnskabet. Prospektet indeholder desuden aconto udbytte for afdelingerne, der forelægges på generalforsamlingen for Investeringsforeningen PFA Invest den 7. april 2022.

Prospektet pr. 17. marts 2022 indeholder endvidere:

 1. Afdelingernes afkast for 2021
 2. Opdaterede oplysninger om benchmarkafkast for 2021
 3. A conto udbytte for afdelingerne, der forelægges generalforsamlingen
 4. Afdelingernes formue pr. 31. december 2021
 5. Administrationsomkostninger til PFA Asset Management for 2021
 6. Vederlag til PFA Asset Management for 2021
 7. Afgift til Finanstilsynet for 2021 samt budgetteret afgift for 2022
 8. Vederlag til bestyrelsen for 2021 samt budgetteret vederlag for 2022
 9. Administrationsomkostninger i pct. (TER) for 2021
 10. Forventede samlede administrationsomkostninger i pct. (estimeret TER), der er indsat på baggrund af budget for 2022
 11. Indirekte omkostninger pr. 31. december 2021
 12. Risikoindikatoren for afdelingen Globale Aktier og Balance A er tilrettet
 13. Ringkjøbing Landbobank er tilføjet som distributør
 14. Depositar er ændret fra J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. til J.P. Morgan AG – Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan AG, Tyskland.

                         
Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.

Prospekt pr. 1. april 2022
Prospekt pr. 1. april 2022 indeholder en opdatering af investeringsfilosofien til afdelingen Mellemlange Obligationer om at overgå til en forvaltning tættere på benchmark samt en reduktion i forvaltningshonoraret. 

Prospektet vil være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk den 1. april 2022.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

AttachmentsInvesteringsforeningen PFA Invest - Prospekt pr. 1. april 2022.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest - Prospekt pr. 17. marts 2022.pdf