Icelandic
Birt: 2022-10-27 17:31:45 CEST
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Sjóvá - Uppgjör 3. ársfjórðungs 2022

Helstu niðurstöður úr árshlutauppgjöri Sjóvá-Almennra trygginga hf. vegna þriðja ársfjórðungs 2022:

Þriðji ársfjórðungur 2022

 • Hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta 478 m.kr. (3F 2021: 730 m.kr.)
 • Tap af fjárfestingarstarfsemi fyrir skatta 163 m.kr. (hagnaður 3F 2021: 1.764 m.kr.)
 • Hagnaður tímabilsins 255 m.kr. (3F 2021: 2.194 m.kr.)
 • Ávöxtun fjárfestingareigna í stýringu 0,1% (3F 2021: 3,9%)
 • Samsett hlutfall 96,4% (3F 2021: 89,9%)

9M 2022 og horfur

 • Hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta 1.076 m.kr. (9M 2021: 1.874 m.kr.)
 • Hagnaður af fjárfestingarstarfsemi fyrir skatta 313 m.kr. (9M 2021: 6.132 m.kr.)
 • Hagnaður tímabilsins 1.156 m.kr. (9M 2021: 7.372 m.kr.)
 • Ávöxtun fjárfestingareigna í stýringu 1,4% (9M 2021: 14,3%)
 • Samsett hlutfall 97,6% (9M 2021: 90,8%)
 • Horfur fyrir árið 2022 eru óbreyttar og gera ráð fyrir að afkoma af vátryggingastarfsemi fyrir skatta verði um 1.400-1.800 m.kr. og samsett hlutfall um 95-97%.
 • Horfur til næstu 12 mánaða (4F 2022 – 3F 2023) gera ráð fyrir að afkoma af vátryggingastarfsemi fyrir skatta verði um 2.200 m.kr. og samsett hlutfall um 95%.

Hermann Björnsson, forstjóri:

„Hagnaður á 3. ársfjórðungi nam 255 m.kr. Sterkur grunnrekstur einkennir niðurstöðu 3. ársfjórðungs og var hagnaður af vátryggingastarfsemi 478 m.kr. fyrir skatta og samsett hlutfall 96,4%. Iðgjaldavöxtur nam 12,4% á fjórðungnum og er vöxturinn bæði á fyrirtækja- og einstaklingsmarkaði. Aukin umsvif núverandi viðskiptavina auk nýrra viðskiptavina stuðla að 16% iðgjaldavexti á fyrirtækjamarkaði. Iðgjöld jukust um 10% á fjórðungnum á einstaklingsmarkaði og gengur vel að sækja nýja viðskiptavini og brottfall er lágt. Í áætlunum gerum við ráð fyrir að stórtjón hendi á hverju ári sem varð reyndin á þessum fjórðungi.

Tap var af fjárfestingastarfsemi á fjórðungnum um 163 m.kr. fyrir skatta. Miklar sveiflur eru í ávöxtun fjárfestingaeigna og hafa markaðir verið erfiðir það sem af er ári vegna hárrar verðbólgu og hærri vaxta. Afkoman af fjárfestingastarfsemi er undir því sem við væntum að jafnaði en viðunandi í ljós aðstæðna á markaði. Brugðist hefur verið við markaðsaðstæðum og áhætta í eignasafninu takmörkuð. Meðal annars hefur vaxtanæmni verðbréfasafnsins verið minnkuð auk þess sem verðtryggingarhlutfall hefur verið aukið yfir síðustu fjórðunga.

Hagnaður fyrstu 9 mánuði ársins nam 1.156 m.kr. þar sem hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta var 1.076 m.kr. og samsett hlutfall 97,6%. Hagnaður af fjárfestingastarfsemi fyrir skatta nam 313 m.kr

Horfur okkar fyrir afkomu þessa árs og til næstu 12 mánaða eru óbreyttar, þ.e. að samsett hlutfall ársins 2022 verði á bilinu 95-97% og hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatti verði um 1.400-1.800 m.kr. Horfur til næstu 12 mánuða gera ráð fyrir að samsett hlutfall verði um 95% og hagnaður af vátryggingastarfsemi fyrir skatta nemi um 2.200 m.kr.

Af starfseminni eru margar ánægjulegar fréttir úr fjórðungnum. Sjóvá fékk viðurkenningu FKA og Jafnvægisvogarinnar sem veitt er þeim fyrirtækjum sem þykja skara fram úr í jafnréttismálum. Við erum alltaf jafn stolt af viðurkenningunni og ekki síður stolt af því að vera einn aðalbakhjarl þessa verkefnis þar sem stefnt er að því að hlutfall kvenna í framkvæmdastjórnum verði a.m.k. 40% á landsvísu fyrir 2026.

Í byrjun október hlaut Sjóvá verðlaunin umhverfisframtak ársins 2022 frá Samtökum Atvinnulífsins fyrir að huga vel að umhverfisáhrifum í starfsemi fyrirtækisins. Viðurkenningin laut annars vegar að notkun Innsýnar þar sem hægt er að skoða, leiðbeina og jafnvel afgreiða tjón í gegnum farsíma tjónþola. Eins og nærri má geta sparar þetta tíma og getur dregið úr umfangi tjóns auk þess sem hundruðir ekinna kílómetra sparast. Einnig var veitt viðurkenning fyrir notkun framrúðuplástra sem eykur möguleika á að hægt sé að gera við framrúður í bílum í stað þess að skipta þeim út. Við þetta sparast miklir fjármunir sem viðskiptavinir og samfélagið allt njóta góðs af. Það skiptir Sjóvá miklu máli að leggja sitt af mörkum þegar kemur að umhverfismálum. Helstu tækifæri okkar á þessu sviði liggja eðli málsins samkvæmt í tjónavinnslu og forvörnum. Við viljum nýta þau tækifæri sem við höfum til að bæta þjónustu okkar við viðskiptavini um leið og við hugum að umhverfinu og hagsmunum samfélagsins alls. Þetta fer yfirleitt vel saman, líkt og framrúðuplástursverkefnið og fjarskoðunarlausnin Innsýn sýna. Við lítum á þessa viðurkenningu sem hvatningu til að halda áfram af krafti á þessari braut og það ætlum við sannarlega að gera.

Í september kom fyrsta björgunarskip Landsbjargar af þrettán til landsins og var það afhent í Vestmannaeyjum við hátíðlega athöfn. Við hjá Sjóvá erum stolt og ánægð að hafa styrkt Landsbjörg um 142,5 m.kr. til kaupa á fyrstu þremur skipunum og að geta stutt Landsbjörg í þessu stóra og mikilvæga verkefni. Það er mikið gleðiefni fyrir þjóðina að fá ný björgunarskip sem munu gjörbylta öryggi sjófarenda í kringum landið og þjónusta byggðir þess um leið. Við höfum sem aðalstyrktaraðili um áratuga skeið átt afar traust og gott samstarf við Slysavarnarfélagið Landsbjörg og er okkur því sérstakt ánægjuefni að styðja við þeirra mikilvæga starf með þessum hætti og sinna þannig um leið samfélagslegri ábyrgð okkar," segir Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvá.

Kynningarfundur 27. október kl. 16:15
Markaðsaðilum og fjárfestum er boðið á kynningarfund í fundarsal félagsins í Kringlunni 5, 6. hæð þann 27. október kl. 16:15. Þar munu Hermann Björnsson forstjóri, Sigríður Vala Halldórsdóttir framkvæmdastjóri fjármála og upplýsingatækni og Þórður Pálsson forstöðumaður fjárfestinga kynna uppgjörið og fara yfir afkomu félagsins. Kynningunni verður jafnframt streymt á slóðinni https://www.sjova.is/um-okkur/fjarfestar/afkomukynning-3f-2022/.

Vilji aðilar bera upp spurningar má senda þær á netfangið fjarfestar@sjova.is fyrir fundinn eða á meðan á fundi stendur og verður þeim svarað í lok kynningarinnar.

Uppgjörsefni verður aðgengilegt á vef Sjóvár www.sjova.is/fjarfestar frá þeim tíma er kynningin hefst og verður upptaka af fundinum aðgengileg á sömu síðu að fundi loknum.

Fjárhagsdagatal

4F 2022 – 9. febrúar 2023
Aðalfundur 2023 – 10. mars 2023

Nánari upplýsingar
Meðfylgjandi er fréttatilkynning, samandreginn árshlutareikningur og fjárfestakynning Sjóvá-Almennra trygginga hf. vegna þriðja ársfjórðungs 2022.

Nánari upplýsingar veitir Andri Már Rúnarsson í síma 772-5590 eða fjarfestar@sjova.is.


ViðhengiArshlutareikningur Sjova 30.9.2022.pdf
Sjova - Fjarfestakynning 3F 2022.pdf
Frettatilkynning Sjova - 3F 2022.pdf