English Latvian
Publicēts: 2023-04-14 08:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SIA Banga Ltd obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 13. aprīlī pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 18. aprīli uzsākt SIA Banga Ltd obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums SIA Banga Ltd
Emitenta saīsinātais nosaukums BANGA
Vērtspapīra ISIN kods LV0000860088
Vērtspapīra dzēšanas datums 09.05.2025
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 2 500
Emisijas apjoms EUR 2 500 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 6.00%
Obligāciju kupona maksājumi Četras reizes gadā:
11. februārī, 11. maijā, 11. augustā, 11. novembrī
Biržas tirdzniecības kods BANGA060025FA

 

SIA Banga Ltd Uzņēmuma apraksts un obligāciju emisijas noteikumi pieejami šeit.

SIA Banga Ltd sertificētais konsultants ir Signet Bank AS līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.