Publicēts: 2021-02-10 14:08:59 CET
Sakret Holdings
Starpperiodu finanšu informācija

Sakret Holdings AS konsolidētais neauditētais starpposma ziņojums par 2020.gada 12 mēnešiem

SAKRET konsolidētais neto apgrozījums 2020.gadā ir 22,2 MEUR, kas ir par 329,3 TEUR vai 1,5% vairāk kā 2019.gadā. Pamata produkcijas (sauso un lietošanai gatavo celtniecības maisījumu) realizētais apjoms tonnās 2020.gadā ir izpildīts par 98% pret budžetēto un par 100% salīdzinot ar 2019.gadu.

2019./2020. gada ziema bija labvēlīgs laiks būvniecības biznesam, jo ​​temperatūra bija augstāka par vidējo, tāpēc jaunu objektu būvniecība tika sākta netipiski agri. Tā rezultātā, 2020. gada 1. ceturksnī tonnu pieaugums, salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturksni, bija 16%. 2020.gada 2. un 3.ceturksnī ekonomiskās aktivitātes negatīvais faktors bija COVID-19, kā rezultātā pārdošanas apjoma samazinājums attiecīgi bija 6% un 7%, salīdzinot ar 2019.gada 2. un 3. ceturksni. 2020.gada 4.ceturksnī realizācijas apjoms tonnās pārsniedz 2019.gada 4.ceturkšņa rādītāju par 7%.

2020.gada novembrī pabeigts un apstiprināts Sakret grupas uzņēmumu 2021.gada budžets. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Sakret grupas uzņēmumu mērķtiecīgai un stabilai izaugsmei ilgtermiņā. Plānojot ieņēmumus, tika ņemtas vērā tirgū valdošās tendences un prognozes par paredzamajām izmaiņām būvniecības finansējumā..

Ņemot vērā situācijas nenoteiktību attiecībā uz COVID-19 otrā viļņa turpmāko gaitu un ilgumu, kā arī nākotnes preventīvos lēmumus, ko visu Baltijas valstu atbildīgās iestādes pieņēmušas, lai ierobežotu tā izplatību, nav iespējams sniegt ilgtermiņa finanšu prognozi.

      (Pielikumā ziņojums angļu valodā).

         Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


NASDAQ_2020_Q4_10-02-2021.pdf