Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-28 16:00:00 CEST
AB "Baltic Mill"
Kita informacija

Pranešimas apie AB Baltic Mill visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

Vievis, Lietuva, 2022-04-28 16:00 CEST --  

2022 m. balandžio 27 d. įvyko AB „Baltic Mill“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu PricewaterhouseCoopers UAB buvo paskirti Bendrovės ir Grupės ataskaitų už finansinius metus, besibaigsiančius 2022 birželio 30 d., auditoriais bei nustatytas jų atlygis. 

Vygantas Reifonas
AB Baltic Mill direktorius
+ 370 687 21603