Offentliggjort: 2020-06-25 13:40:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 56, 2020 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2020
Med virkning fra 1. juli 2020 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2020
– 31.
december 2020.

Obligationer uden renteloft, CITA6,
ISIN-koder:
DK0002044395, udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020:           
-0,20% p.a.
DK0002041458, udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020:       
-0,08% p.a.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002038587,
udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020:        -0,15% p.a.
DK0002041532,
udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020:        -0,10% p.a.
DK0002046689,
udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020:          -0,10% p.a.
DK0002044478,
udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020:        -0,14% p.a.

Obligation med
renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1.
juli 2020:         0,4160% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF
OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020:       
0,4160% p.a.

Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA,
ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2020:       
0,3660% p.a.


Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41
99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. juli 2020.pdf