Published: 2019-09-20 13:27:59 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Finanšu kalendārs

Par 2019.gada 9 mēnešu finanšu pārskata iesniegšanas termiņu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nerevidētu finanšu pārskatu par 2019.gada 9 mēnešiem iesniegs 2019.gada 29.novembrī.
 
R.Zarāns
Valdes priekšsēdētājs