Paskelbta: 2020-12-07 15:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 metų lapkričio mėn. preliminarios veiklos pajamos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)  nuo 2020 m. antrojo ketvirčio pradžios peržiūrėjo veiklos segmentus ir atitinkamai pateikia atskleidžiamą informaciją apie pajamas. Išskiriami šie Bendrovės veiklos segmentai:

  • naftos terminalų veikla, kuri apima Klaipėdos naftos terminalą bei Subačiaus naftos terminalą,
  • reguliuojama Klaipėdos SGD terminalo veikla bei
  • komercinė SGD veikla, kuri apima mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje bei tarptautinius SGD projektus ir jų vystymą.

2020 m. lapkričio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,3 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų lapkričio mėn., yra 0,7 mln. eurų arba 23,3 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2020 m. vienuolikos mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 28,8 mln. eurų ir yra 2,7 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės SGD terminalo Klaipėdoje 2020 m. lapkričio mėn. pardavimo pajamos yra 3,6 mln. eurų (2019 m. lapkričio mėn. - 5,9 mln. eurų). SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2020 m. vienuolikos mėnesių SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 38,6 proc. mažesnės dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. sumažinto Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo.

2020 m. lapkričio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų. Pajamų rezultatą lapkričio mėn. lėmė didesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos ir didesnės mažos apimties SGD paskirstymo stoties pajamos, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. Komercinės SGD veiklos 2020 m. vienuolikos mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,5 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2020 m. sausio-lapkričio mėn. pardavimo pajamos sudaro 71,2 mln. eurų ir yra 24,9 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu (94,8 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 LapkritisSausis-lapkritis
 2020 m.2019 m.Pokytis2020 m.2019 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla2,33,0-23,3%28,829,6-2,7%
SGD terminalo veikla3,65,9-39,0%39,965,0-38,6%
Komercinė SGD veikla0,20,0100,0%2,50,212 kartų
Iš viso6,18,9-31,5%71,294,8-24,9%

Vadovybės komentaras

Bendram KN pajamų rezultatui ir toliau žymios įtakos turi žemesnės Klaipėdos SGD terminalo pajamos, kurias lėmė Bendrovės 2019 m. priimti sprendimai optimizuoti SGD terminalo Klaipėdoje infrastruktūros kaštus, atitinkamai sumažinant saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams nuo 2020 metų. Įgyvendinant šį sprendimą KN pajamos už šių metų vienuolika mėnesių yra 24,6 mln. eurų mažesnės.  

KN naftos terminalų veiklai įtakos šiemet turi vis dar istorinėse žemumose esančios naftos perdirbimo maržos, geopolitinės aplinkybės, taip pat ir pasaulinė COVID-19 pandemija, sumažinusi naftos produktų paklausą visame pasaulyje bei ribojanti naftos perdirbimo gamyklų veiklą. Dėl visų šių aplinkybių stebimas naftos produktų krovinių srautų mažėjimas, tačiau išaugęs poreikis naftos produktų saugojimo paslaugoms tai kompensuoja. Nepaisant nepalankių rinkos aplinkybių, KN susitelkus į veiklos efektyvumą ir lanksčiai reaguojant į klientų poreikius per 2020 m. vienuolika mėn. pavyko užtikrinti panašias kaip atitinkamu laikotarpiu  prieš metus preliminarias naftos terminalų veiklos pajamas.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.