Published: 2021-02-26 13:10:26 CET
Linas
Tarpinė informacija

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 m. vasario 26 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2020 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Grupės 2020 metų sausio-gruodžio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 14,01 mln. eurų, kai 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu – 12,98 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų dvylikos mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,62 mln. eurų. 2019 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 0,13 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2020 m. dvylikos  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100


PriedasTarpine konsoliduota atskaitomybe uz 2020 4ketv. LTU.pdf