Danish English
Offentliggjort: 2017-03-10 09:54:01 CET
Bavarian Nordic A/S
Intern viden

Bavarian Nordic offentliggør aftale om evaluering af CV301 og Tecentriq i blærekræft

  • Samarbejdet er det andet til evaluering af CV301 i kombination med en checkpoint-inhibitor

KØBENHAVN, Danmark, 10. marts 2017 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået en aftale med F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche), hvorunder Roche vil levere deres PD-L1 hæmmer Tecentriq® (atezolizumab) til et klinisk forsøg, der kombinerer Bavarian Nordics kræftvaccine CV301 og Tecentriq i patienter med blærekræft.

Bavarian Nordic planlægger at udføre et fase 2 forsøg i patienter med lokaliseret, fremskreden eller metastatisk blærekræft, der oplever fortsat sygdomsudvikling efter behandling med kemoterapi med eller uden adjuverende behandling. Dette er patientgruppen, hvortil Tecentriq er godkendt i USA. CV301 er udformet til at fremkalde en T-cellerespons mod to tumorassocierede antigener, CEA og MUC1, som er overudtrykt i blærekræft. Dette forsøg vil evaluere hypotesen om, at kombinationen af en checkpoint-inhibitor og en kræftvaccine, såsom CV301, kan skabe en synergieffekt ved at forstærke immunresponsen i denne patientgruppe. Forsøget ventes påbegyndt omkring slutningen af 2017.

"I tråd med vores strategi om at udvide CV301's potentiale, er vi særdeles tilfredse med at indgå denne aftale med Roche. Dette repræsenterer vores andet samarbejde i udviklingen af CV301 som kombinationsbehandling i flere cancertyper. Vi ser frem til at påbegynde forsøget og udforske den potentielle synergi mellem vores programmer til fordel for patienter med blærekræft," udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

I henhold til aftalen vil Roche levere Tecentriq til fase 2 forsøget. Bavarian Nordic vil være ansvarlig for at udføre forsøget, og begge selskaber vil dele resultater derfra. Bavarian Nordic vil fortsat have alle kommercielle rettigheder til CV301.

Om CV301
CV301 er en immunterapikandidat, der udvikles i samarbejde med National Cancer Institute (NCI) som led i en fælles forsknings- og udviklingsaftale. CV301 er rettet mod to tumorassocierede antigener, CEA og MUC1, som er overudtrykt i flere større kræftformer, herunder lunge-, blære- og tyktarmskræft. I lighed med PROSTVAC®, er CV301 en prime-boost vaccine. CV301 anvender en modificeret vaccinia-virus (MVA-BN, som er udviklet af Bavarian Nordic) som primer-vaccination, efterfulgt af adskillige booster-vaccinationer med en fowlpox-virus. Desuden rummer vaccinen immunstimulerende molekyler (TRICOM). I december 2016 blev MAGNI-lung-01 forsøget igangsat. Forsøget evaluerer kombinationen af CV301 og OPDIVO® (nivolumab) fra Bristol-Myers Squibb i patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af cancer-immunterapier og vacciner mod infektionssygdomme baseret på selskabets virale vaccineplatform. Gennem mangeårige samarbejder, herunder med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af vacciner mod infektionssygdomme, inklusive den ikke-replikerende koppevaccine IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i nødsituationer af den amerikanske stat samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®) samt i Canada. I partnerskab med Janssen udvikler Bavarian Nordic en ebola-vaccine, som er blevet fremskyndet af sundhedsmyndigheder verden over, og en vaccine til beskyttelse mod og behandling af HPV. Bavarian Nordic har desuden i samarbejde med National Cancer Institute udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, herunder PROSTVAC®, der er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43 

Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2017


2017-05-da.pdf