English Lithuanian
Paskelbta: 2021-10-28 15:00:00 CEST
Apranga
Tarpinė informacija

„Aprangos“ grupės 2021 m. 9 mėnesių tarpinė informacija

„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) per 2021 m. 9 mėnesius sudarė 158,2 mln. eurų, arba 5,1% daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu ir 9,8% mažiau nei atitinkamu 2019 metų laikotarpiu.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro įėjimo iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 29 d. Lietuvoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d.. Nuo 2021 m. balandžio 7 d. Latvijoje leista veikti parduotuvėms iki 7 tūkst. kv. metrų ploto, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 22 d. Latvijoje atidarytos ir prekybos centruose esančios Grupės parduotuvės, kurios turi atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. birželio 3 d. Latvijoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais. Nuo 2021 m. gegužės 3 d. Estijoje leista veikti visoms parduotuvėms. Šie laikini parduotuvių uždarymai padarė ženklią įtaką Grupės generuojamai apyvartai, uždirbtam pelnui bei atitinkamai – finansiniams rodikliams.

Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2021 m. 9 mėnesius sudarė 8,2 mln. eurų. Per 2020 m. 9 mėnesius Grupės konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,4 mln. eurų, o per 2019 m. 9 mėnesius – 7,3 mln. eurų.

Grupės EBITDA per 2021 m. devynis mėnesius sudarė 23,2 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu, padidėjo 8,5%.

Su „Aprangos“ grupės 2021 m. devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe, konsoliduotu tarpiniu pranešimu bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtoje byloje. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

 

 

 

PriedaiFA2021Q3 LT.pdf
Vadovu patvirtinimas 2021Q3 LT.pdf