English Estonian
Avaldatud: 2022-04-14 07:00:00 CEST
Inbank
Korporatiivne sündmus

Inbanki võlakirjade ennetähtaegse lunastamise (sh nimekirja fikseerimise päeva ja lunastamispäeva) teade

AS Inbank teatab, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 28.09.2016 emiteeritud allutatud võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300110964 (edaspidi Inbank 2026 allutatud võlakirjad). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas Inbank 2026 allutatud võlakirjade noteerimis- ja kauplemisele võtmise prospekti ning võlakirjatingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 28.09.2021, investoreid sellest vähemalt 30 päeva ette teavitades ning Finantsinspektsiooni eelneval nõusolekul. Finantsinspektsioon on 04.04.2022 juhatuse otsusega ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku andnud.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 6503 Inbank 2026 allutatud võlakirjad nimiväärtusega 1000 eurot, koguväärtuses 6 503 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 1009,92 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 19.05.2022 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 18.05.2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4600 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo: 

Merit Arva
Inbank AS
kommunikatsioonijuht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550