English Estonian
Avaldatud: 2024-05-23 11:39:54 CEST
Hepsor
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 23. mail 2024, kell 11:00 Mövenpick hotelli konverentsikeskuses aadressil Lembitu 12, Tallinn.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 30.04.2024 ajalehes Postimees ning 29.04.2024 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16.05.2024 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 10 223 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 21 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 3 002 521 häält, st kokku 77,89% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 1 aktsionär, kes kasutas võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 507 000 häält.

Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

  1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Hepsor AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Otsustati jaotada 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1 185 tuhat eurot järgmiselt:

-        kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 185 tuhat eurot.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Otsustati pikendada seniste nõukogu liikmete Andres Pärloja (isikukood 37705120246), Kristjan Mitt’i (isikukood 38108256014) ja Lauri Meidla (isikukood 38009066011) volitusi kolme aasta võrra aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

------------------------------------------------

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 171 000 m2.