Avaldatud: 2017-12-08 16:49:29 CET
LHV Group
Intressimaksed

LHV Groupi intressimakse (LHVB072524A)

AS LHV Group fikseerib investorite nimekirja intressi maksmiseks võlakirjadelt (väärtpaberi lühinimi LHVB072524A*, ISIN kood EE3300110550) 19. detsembril 2017. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Intressimakse suurus ühe väärtpaberi kohta on 906,25 eurot. Intressimakse teostatakse võlakirjatingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Kvartaalne intressimakse (aastase intressimääraga 7,25%) makstakse investoritele välja 20. detsembril 2017. a. Teostatavalt intressimakselt peab AS LHV Group vajadusel kinni 20% tulumaksu kogusummas 181,25 eurot.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee