English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-29 15:00:00 CET
Urbo bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas dėl 2024 m. eilinio visuotinio akcininkų

UAB Urbo bankas (toliau - Bankas), bendrovės kodas 112027077.

2024 metų Banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2024 m. kovo 20 d. 11 val. adresu Konstitucijos pr. 18B  Vilnius (4 aukštas).

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  • Dėl UAB Urbo banko 2023 m. metinio pranešimo.
  • Dėl UAB Urbo banko auditoriaus išvadų.
  • Dėl UAB Urbo banko 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  • Dėl UAB Urbo banko 2023 m. pelno paskirstymo.
  • Dėl audito įmonės išrinkimo ir sutarties su ja sudarymo dėl UAB Urbo banko 2024 m. ir 2025 m. metinių atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito atlikimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.
  • Dėl UAB Urbo banko įstatinio kapitalo didinimo iš UAB Urbo banko lėšų.
  • Dėl UAB Urbo banko įstatų pakeitimo.

Kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo projektą, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, Banko akcininko teises įgyvendinantis asmuo gali gauti banko būstinėje, adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje. Galimybė gauti minėtą informaciją bus sudaryta ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt