Paskelbta: 2019-12-31 15:30:00 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

„Ignitis grupė“ veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorius

UAB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra UAB „Ignitis grupė“, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai – XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė skelbia veiklos rezultatų skelbimo 2020 m. kalendorių:

Skelbimo data Skelbiama informacija
2020-01-31 Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-02-28 2019 m. 12 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėn. pranešimas  
2020-02-28 Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2020-03-06 Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą
2020-03-31 Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-04-30 Preliminarūs 2020 m. 3 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-05-15 2020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
2020-05-29 Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-06-30 Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-07-31 Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-08-31 2020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
2020-08-31 Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-09-30 Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-10-30 Preliminarūs 2020 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-11-13 2020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2020-11-30 Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-12-30 Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Daugiau informacijos: „Ignitis grupė“ ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, arturas.ketlerius@le.lt