Paskelbta: 2015-09-17 15:10:00 CEST
Siauliu Bankas
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą

Šiauliai, Lietuva, 2015-09-17 15:10 CEST --  

AB Šiaulių bankas gavo pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (žr. prisegtą bylą).

         Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - Iždo departamento VP apskaitos skyriaus vadovė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.


Pranes_apie_paketa_20150917.pdf