Published: 2020-06-30 11:00:00 CEST
Baltika
Börsiteade

Muudatus AS Baltika auditeeritud 2019 majandusaasta aruande avalikustamise kuupäevas

AS Baltika 19.06.2020 kinnitatud saneerimiskava mõjud kirjeldatakse 2019. aasta majandusaasta aruandes ning selle analüüsil on oluline mõju majandusaasta aruande auditeerimisprotsessi lõpetamisele, mistõttu ei avalda AS Baltika auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruannet varem kommunikeeritud tähtajaga 30.06.2020. Auditeeritud aruanne avalikustatakse 15.07.2020. Sellega seoses lükkub edasi ka ettevõtte aktsionäride üldkoosolek.


Baltika teavitab aktsionäre ja börsi esimesel võimalusel aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevast.


Flavio Perini
Juhatuse liige, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com