Offentliggjort: 2018-02-28 15:43:42 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Forløb af generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 24, 2018 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling
den
28. februar 2018 klokken 12.30 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank
AB,
Grønjordsvej 10, 2300 København S.
Generalforsamlingen godkendte
bestyrelsens beretning, den fremlagte lønpolitik,
den fremlagte årsrapport med
revisionspåtegning og forslaget om at kr.
1.311.750.000 ud af årets overskud på
kr. 1.749.780.021 blev udbetalt som
dividende, og resterende overskud overført
til reserverne. Generalforsamlingen
tog bestyrelsesformandens beretning
herunder aflønningsredegørelsen til
efterretning.
Den siddende bestyrelse blev
genvalgt.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev
genvalgt
som revisor.
Spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Peter Smith,
telefon 61209807.


Venlig
hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20180227Selskabsmeddelelse_AGM 2018.pdf